Zoönosen en infectiepreventie

Deze e-learning geeft inzicht in de risico’s die zich kunnen voordoen op een zorgboerderij. Er wordt ingegaan op de algemene risico’s waar op een zorgboerderij rekening mee gehouden moet worden. Ook komen de verschillende wegen van verspreiding van ziekten en de verschillende ziekten die door dieren op mensen overgedragen kunnen (zoönosen) worden aan bod.

Leerdoelen:

Na het volgen van deze cursus:

  • weet je welke personen meer kans hebben om ziek te worden (risicogroepen)
  • weet je welke fysieke, chemische en microbiële risico’s er op een zorgboerderij zijn
  • op welke manier ziektes verspreidt kunnen worden (transmissieroutes)
  • ken je de zoönosen die voorkomen bij runderen, schapen en geiten, varkens, paarden en ezels, pluimvee en vogels, honden, katten, konijnen en teken
  • weet je welke maatregelen je moet nemen om de kans op verspreiding van ziekten te verkleinen/voorkomen

Studieduur

De studieduur van deze cursus is ongeveer 2 uren.

Zorgboerenacademie

De cursus wordt aangeboden via de zorgboerenacademie van de Federatie Landbouw en Zorg.

Meer informatie en aanmelden

Inloggen

Nog geen account?

Heb je nog geen account voor Buiten Gewoon Leren? Vraag de zorgboer om samen een account aan te maken. 

 

Handleiding aanvragen cursus voor deelnemer