Vaardigheden

Met deze programma's kan je allerlei vaardigheden oefenen: vakken die je van school kent, zoals rekenen en taal, maar ook computervaardigheden en bijvoorbeeld schaken!

Cursussen

De cursussen van Buiten Gewoon Leren bieden de deelnemers van Landzijde de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. 

Zorgboeren

Hier vind je cursussen voor zorgboeren. 

Wat is BGL?

Buiten Gewoon Leren (BGL) heeft als doel de motivatie om te leren en je zelf te ontwikkelen weer aan te wakkeren. Door middel van digitale leertrajecten op maat, begeleid door een bevoegd en ervaren docent, wordt zorg gecombineerd met leren. In de veilige setting van de zorgboerderij kan het zelfvertrouwen en de eigenwaarde weer groeien.

Buiten Gewoon Leren Schema

Buiten Gewoon Leren & Werken

Op basis van het succes van Buiten Gewoon Leren werkt Landzijde samen met partners in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven aan leer-werk-trajecten. BGL digitaal is hierbij vaak de eerste stap. Ondertussen kunnen op een aantal vakgebieden praktijkverklaringen worden uitgereikt door de boer als vakman en zijn we een pilot met verschillende MBO's gestart waarbij praktische vakken geëxamineerd kunnen worden op de boerderij. Meer informatie